13festivalen2023

13festivalen gör nedslag i regionen:


Lördag 29/4 15.00 Gabriel Edwinsson på Lokstallet i Strömstad

Torsdag 6/7 Camilla Johansson Bäcklund konstvandring Skövde Konsthall

27-30/7 Anki Ebonsdotter och Joel Heirås Vrångsholmen

Lördag 9/9 Linda Holmer på Teckningsmuséet Laholm

Söndag 24/9 DDTdada besöker Pilarne

Lördag 30/9 Hanna Monola på Skövde Konsthall-busstur

Lördag 21/10 Sällskapet de åtta på Vänersborgs museum


trettonfestivalen@hotmail.com

Thank you all artists, volonteers and the audience (more than 2000) that came together to enjoy the festival!!!