13festivalen2023

trettonfestivalen@hotmail.com

Seminarium 10.00 den 5/1 med Lilibeth Cuenca Rasmussen är tyvärr inställt p.g.a. sjukdom

Free entrance, no preebooking