13Festivalen 2018

contact

trettonfestivalen@hotmail.com

13festivalen 4-6 januari 2018

 

OPEN CALL

OPEN CALL till 30 augusti

 

Vill du delta i 13festivalen 2018?

 

Om festivalen.

 

Vi vill skapa en plattform för performancekonst i ett utvidgat perspektiv. En plats där den konstnärliga handlingen och betraktarens upplevelser i realtid och i ett specifikt rum står i fokus. Genom att visa en stor variation av performanceverk i fråga om utförande, innehåll, tid och bakgrund vill vi utmana den traditionella föreställningen om performance konst. Här sker möten mellan konstnärer som är verksamma inom fältet på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Vi har valt en inkluderande idé där professionella samsas med studenter och där bildkonstnärer, musiker, dansare och skådespelare verkar på samma scen. Det som knyter dem samman är ett gestaltande som kan betecknas som performativt. Stor vikt lägger vi vid idén om en mötesplats mellan både publik och konstnärer genom att erbjuda platser för samtal, seminarier och workshops. Eftersom alla verk dokumenteras så skapar vi också ett arkiv med aktuella performanceverk.

 

Vi vill att du kort beskriver din idé, önskemål om plats, som ute inne-typ av rum, ungefärlig längd på din performance, cv och uppgifter om var du bor.

Vi tar endast emot ansökningar som gäller "live" framföranden, inga dokumentationer av performance.

 

Vi har följande utrymme:

3 gallerier: http://konstepidemin.se/galleriet/vara-gallerier/

Gröna rummet, Åttan, Tian:

http://konstepidemin.se/hyra-lokaler/

Bageriet: ett litet galleri med två rum

Utomhus: Mycket plats mellan husen och i parken.

Du behöver inte bestämma vilket rum utan mer ange vilken typ av rum som du önskar.

 

Alla deltagare får sina verk dokumenterade samt erhåller ett mindre materialbidrag.( I nuläget vet vi inte hur stort eftersom vi ännu ej fått svar ifrån alla ansökningar.) Fri mat samt gratis deltagande vid seminariet och i någon av de två workshops som vi planerar. Det finns en begränsad budget för resa och övernattning för konstnärer som inte bor i Göteborg.

 

Vi söker även volontärer!!!

 

Anmäl dig genom att maila till trettonfestivalen@hotmail.com

 

Anna Carlson och Jill Lindström

OPEN CALL untill 30 august

 

Do you want to participate in 13festivalen 2018?

 

About the festival.

 

13festivalen is a platform for performance art where the live encounter between viewers, artists and works are in focus. By interpreting the term 'performance' in the widest sense and welcoming artists from all background and with a diverse range of practices, we want to challenge the traditional idea about live art. The festival combines artists working locally, regionally, nationally and internationally within the field. The festival takes an inclusive approach and allows professionals to interact with students and visual artists, musicians, dancers and actors to appear on the same stage. Gathering around a shared interest in the performative we hope to generate cross disciplinary experiences and discussions. Attaching a great importance to providing a meeting place for audiences and artists we will also be offering seminars and workshops. All works are documented and included in our expanding archive of current performance works.

 

To apply, briefly describe your idea, location preferences, approximate length of your performance, cv and information about where you live.

We are only looking for live-acts, no documentations.

We have following spaces:

Gallery: http://konstepidemin.se/galleriet/vara-gallerier/

Gröna rummet, Åttan, Tian:

http://konstepidemin.se/hyra-lokaler/

Bageriet: A small two room gallery

Outdoor: A lot of space between the houses and in the park.

 

All participants get their work documented and receive a small fee to cover materials (the size of the feel will depend on pending funding). Free food will be provided for the duration of the festival and participating artists will have free access to the seminars and to one of the two workshops. There is a limited budget for travel and accommodation for artists who do not live in Gothenburg.

Don't hesitate to contact us if you have further questions.

 

 

We are also looking for volunteers !!!

 

Sign up by mailing to trettonfestivalen@hotmail.com

 

Anna Carlson and Jill Lindström

13festivalen stöds av Kulturrådet och Göteborgs stad